Informacje bieżące

UWAGA – DOKTORANCI STUDIÓW  DOKTORANCKICH!

Przypominamy, że w celu zaliczenia roku 2020/21 należy do dnia 15 września 2021 r. złożyć Kartę przebiegu studiów  wraz z załącznikami.

Dotyczy to także uczestników studiów doktoranckich wpisanych na rok IV (również tych, którzy korzystają z możliwości przedłużenia studiów ze względu na przedłużające się badania); w tym przypadku niezbędne jest wypełnienie rubryk: Ocena odbytych praktyk zawodowych; Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej; Opinia opiekuna naukowego/promotora bądź promotora pomocniczego; V. Stopień zaawansowania pracy doktorskiej; rubryki I-IV wypełnia się  w zależności od osiągnięć.

W przypadku braku możliwości uzyskania wpisu do Karty oceny z zaliczonego przedmiotu ocena ta zostanie wpisana przez kierownika SSDWFil na podstawie  protokołu przedmiotu w USOS.

Karty przebiegu studiów doktoranckich i Informacje o pracy naukowej można składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich i Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego w dniach i godzinach pracy dziekanatu, z zachowaniem obowiązujących zasad wynikających z sytuacji epidemicznej.


LISTA CZASOPISM

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).