GRANTY

KONKURSY NA GRANTY DLA HUMANISTÓW


Formularz dla osób składających wnioski grantowe


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, wymóg wysyłania dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy zgłaszanej do konkursu MONOGRAFIE FNP został czasowo zniesiony.

Aby wziąć udział w konkursie, należy jedynie wgrać do bazy on line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl.

Zmiana w procedurze konkursowej obowiązuje od 14 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Termin składania aplikacji: 15.02.2022

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Narodowe Centrum Nauki konkurs SONATINA 6

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Termin składania aplikacji: 15.03.2022

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6

 

Fundusz Wyszechradzki – konkursy na granty

W ramach Funduszu Wyszehradzkiego można przygotowywać granty Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants.

Terminy składania aplikacji: 01.02.2022, 01.06.2022, 01.10.2022

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

 

KONKURSY NA STYPENDIA DLA HUMANISTÓW

Stypendia Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla młodych naukowców

Do składania wniosków zaproszenie są wszyscy naukowcy spoza Niemiec, którzy posiadają ponadprzeciętne kwalifikacje, są na początku swojej kariery akademickiej, a tytuł doktora uzyskali w ciągu ostatnich czterech lat. Stypendium daje możliwość przeprowadzenia długoterminowych badań naukowych (6-24 miesięcy) w Niemczech. Kandydaci sami wybierają temat do badań oraz swojego opiekuna naukowego.

Komisja selekcyjna odpowiedzialna za ocenę wniosków spotyka się każdego roku w marcu, lipcu i listopadzie. Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, w tym wszelkie dodatkowe wymagane dokumenty, z dużym wyprzedzeniem przed żądaną datą naboru. Wnioski są zwykle rozpatrywane w ciągu czterech do ośmiu miesięcy. Niekompletne lub niedokładne wnioski wymagają więcej czasu na rozpatrzenie i często trzeba je przełożyć na późniejsze posiedzenie Komisji Selekcyjnej.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship

 

Program Visiting Researcher w Brazylii

Program umożliwia doświadczonym badaczom po doktoracie pobyt w instytucji badawczej w stanie São Paulo na okres od 2 tygodni do 12 miesięcy. Celem programu jest promocja współpracy naukowej pomiędzy badaczami brazylijskimi i zagranicznymi. Aplikację składa naukowiec z uczelni brazylijskiej.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

http://www.fapesp.br/en/6659

 

Program stypendialny dla naukowców w Turcji

Trwa nabór ciągły wniosków na stypendia dla naukowców  po doktoracie lub posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy badawczej z wszystkich dziedzin nauki w celu prowadzenia badań naukowych, zajęć dydaktycznych, seminariów i warsztatów. Program finansuje stypendia pobytowe krótkoterminowe (do 1 miesiąca), długoterminowe (do 12 miesięcy) oraz pobyty na urlopie naukowym (3-12 miesięcy). Aplikację elektroniczną składa instytucja przyjmująca.

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).