REJESTRACJA PRAC MAGISTERSKICH

Komunikat nr 4/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Komunikat nr 5/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z 24 maja 2022 r.  w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

Dostęp do systemu APD:
https://apd.uni.wroc.pl
Login i hasło: jak w USOSweb

PRZY ODBIORZE DYPLOMU niezbędna jest rozliczona karta zobowiązań studenta (zobowiązań bibliotecznych), legitymacja studencka oraz dowód osobisty

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).