REJESTRACJA PRAC LICENCJACKICH

UWAGA STUDENCI OSTATNICH LAT

Warunkiem przyjęcia do Dziekanatu pracy dyplomowej jest:

  1. Złożenie jednego egzemplarza pracy dyplomowej drukowanej dwustronnie z systemu APD z numerami kontrolnymi przydzielonymi przez system w miękkiej oprawie kartonowej w kolorze jasnoniebieskim (Pantone 284) wraz z trwale złączonym i podpisanym oświadczeniem o prawach autorskich i danych osobowych (umieszczonym na końcu pracy)
  2. Ksero strony tytułowej
  3. Osobno oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych
  4. Płyta CD w białej kopercie plik: PDF (nagrana praca z systemu APD z numerami kontrolnymi)
  5. zdjęcia dyplomowe 4 sztuki czarno-białe w stroju wizytowym o wymiarach 4,5 x 6,5 cm
  6. Opłata za dyplom 60 zł (potwierdzenie przelewu na indywidualne konto w USOSweb

UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO OBRONY JEST ZALICZENIE OSTATNIEGO SEMESTRU STUDIÓW

Proszę o zapoznanie się na stronie Wydziału Filologicznego z nowymi zasadami składania pracy dyplomowej w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych)
Komunikat nr 6/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Dostęp do systemu APD:
https://apd.uni.wroc.pl
Login i hasło: jak w USOSweb

PRZY ODBIORZE DYPLOMU niezbędna jest rozliczona karta zobowiązań studenta (zobowiązań bibliotecznych), legitymacja studencka oraz dowód osobisty

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize