REJESTRACJA PRAC LICENCJACKICH

UWAGA STUDENCI OSTATNICH LAT

Warunkiem przyjęcia do Dziekanatu pracy dyplomowej jest:

  1. Złożenie jednego egzemplarza pracy dyplomowej drukowanej dwustronnie z systemu APD z numerami kontrolnymi przydzielonymi przez system w miękkiej oprawie kartonowej w kolorze jasnoniebieskim (Pantone 284) wraz z trwale złączonym i podpisanym oświadczeniem o prawach autorskich i danych osobowych (umieszczonym na końcu pracy)
  2. Ksero strony tytułowej
  3. Osobno oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych

UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO OBRONY JEST ZALICZENIE OSTATNIEGO SEMESTRU STUDIÓW

Proszę o zapoznanie się na stronie Wydziału Filologicznego z nowymi zasadami składania pracy dyplomowej w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych)
Komunikat nr 3/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Dostęp do systemu APD:
https://apd.uni.wroc.pl
Login i hasło: jak w USOSweb

PRZY ODBIORZE DYPLOMU niezbędna jest rozliczona karta zobowiązań studenta (zobowiązań bibliotecznych), legitymacja studencka oraz dowód osobisty

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize