REJESTRACJA PRAC LICENCJACKICH

UWAGA STUDENCI OSTATNICH LAT

Warunkiem przyjęcia do Dziekanatu pracy dyplomowej jest:

  1. Zaliczenie ostatniego semestru studiów potwierdzone uzyskaniem kompletu ocen w systemie USOS
  2. Złożenie jednego egzemplarza pracy dyplomowej drukowanej dwustronnie z systemu APD z numerami kontrolnymi przydzielonymi przez system w miękkiej oprawie kartonowej w kolorze jasnoniebieskim (Pantone 284) wraz z trwale złączonym i podpisanym oświadczeniem o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej (umieszczonym na końcu pracy)
  3. Ksero strony tytułowej
  4. Płyta CD w białej kopercie z 2 plikami: PDF i TXT w kodowaniu UTF8
  5. 4 zdjęcia dyplomowe czarno-białe o wymiarach 4,5×6,5 cm
  6. Opłata za dyplom 60 zł :
    • absolwenci bieżący z 2016r. oraz 2015r. – potwierdzenie przelewu na indywidualne konto w USOSweb
    • absolwenci z zeszłych lat gotówką w Dziekanacie
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close