Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży / The Centre for Research on Children’s and Young Adult Literature

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży 

The Centre for Research on Children’s and Young Adult Literature 

 ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 28 54
fax. +48 71 375 29 37 

e-mail: cbldm@uwr.edu.pl 

 

Koordynator / Coordinator 

Dr hab. Irena Barbara Kalla 

 

Rada Programowa / Programme Advisory Board 

Dr Katarzyna Biernacka-Licznar (ISKŚiO) 

Dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak (IFA) 

Dr Elżbieta Jamróz-Stolarska (IINiB) 

Dr hab. Irena Barbara Kalla (KFN) 

Dr hab. Dorota Michułka (IFP) 

Dr Natalia Paprocka (IFR) 

Dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr. (IINiB) 

Dr Mateusz Świetlicki (IFS) 

Dr Agata Zarzycka (IFA). 

 

Rada Naukowa / Scientific Advisory Board: 

Prof. Marina Balina (Illinois Wesleyan University, USA) 

Dr Marnie Campagnaro (Università degli Studi di Padova, Włochy) 

Prof. dr hab. Magdalena Jonca (IFP UWr.) 

Prof. Bettina Kümmerling-Meibauer (Eberhard Karls-Universität Tübingen, Niemcy) 

Prof. dr hab. Jolanta Ługowska (IFP UWr.) 

Prof. Emilia Ohar (Ukrainian Publishing and Printing Academy Lwów, Ukraina) 

Prof. Marek Oziewicz (University of Minnesota, USA) 

Dr hab. prof. UAM Eliza Pieciul-Karmińska (UAM, Poznań) 

Prof. Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro, Portugalia) 

Prof. Kimberley Reynolds (Newcastle University, Wielka Brytania) 

Prof. dr hab. Ryszard Waksmund (IFP UWr.) 

Prof. Lies Wesseling (Maastricht University, Holandia) 

Dr Anita Wincencjusz-Patyna (ASP Wrocław) 

Prof. Monika Woźniak (Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Włochy) 

Prof. Junko Yokota (National Louis University, USA; emerita) 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize