Konferencja pt. „Bohater naszych czasów. Przeszłe i teraźniejsze kreacje językowe człowieka epoki”

„Bohater naszych czasów. Przeszłe i teraźniejsze kreacje językowe człowieka epoki” – relacja z konferencji

24 czerwca 2022 r. odbyła się interdyscyplinarna konferencja pt. „Bohater naszych czasów. Przeszłe i teraźniejsze kreacje językowe człowieka epoki” zorganizowana przez doktorantów pierwszego roku Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr. Tomasza Wysłobockiego. Wydarzenie miało charakter hybrydowy, stacjonarnie prelegenci oraz goście specjalni spotkali się w Centrum Historii Zajezdnia, obrady można było również śledzić za pośrednictwem platformy Teams. Patronat medialny nad konferencją objął portal Hipermiasto. Jako goście specjalni wystąpili dr hab. Agnieszka Małocha, dr Adam Flamma oraz dr hab. prof. Urszula Glensk.

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań dotyczących szeroko rozumianej sylwetki bohatera z perspektywy językowej, medialnej oraz literackiej. Tematy poruszane przez prelegentów sięgały zatem od kwestii genderowych poprzez gry wideo aż po pandemię COVID-19, prowokując owocne dyskusje wśród uczestników oraz gości.

Wydarzenie podzielone zostało na trzy panele, z których każdy rozpoczynało dłuższe, wykładowe wystąpienie gościa specjalnego, pozostałe referaty zostały wygłoszone przez pięcioro doktorantów pierwszego roku KDWF. Podczas porannego panelu pierwszego można było wysłuchać następujących wystąpień: „Bohater, bohaterka czy bohater_ka naszych czasów? Prolegomena językoznawcze” (wykład – dr hab. Agnieszki Małochy), „Bohater, bohaterka i bohaterstwo w Słowosieci – polskim słowniku relacyjnym” (mgr Alicja Derych), „Analiza gramatycznego aspektu czasowników użytych przy opisach ‘bohaterów’ oraz wpływ tegoż aspektu na postrzeganie postaci” (mgr Wojciech Milczarski). Drugą turę obrad otworzył wykład pt. „Digital protagonist – dostosowywanie postaci w grach wideo do wymagań współczesnych graczy” (dr Adam Flamma), poprzedzający wystąpienie „Ofiary choroby czy pandemiczni bohaterowie? – metafory walki w listach o zmarłych na COVID-19” (mgr Magdalena Witkowicz). Ostatni panel złożony był z wykładu oraz dwóch prezentacji: „Mikrohistorie a opowieści głównego nurtu w literaturze dokumentalnej” (dr hab. prof. UWr Urszula Glensk), „Konsument wypalony – reprezentacyjny przedstawiciel epoki późnego kapitalizmu” (mgr Andrzej Graul) oraz „Nie-ludzki bohater – postantropocentryczna wizja heroizmu na przykładzie powieści Blösch Beata Sterchi” (mgr Natalia Czudek).

Poza prezentacjami goście mogli wysłuchać również dyskusji toczących się po każdym panelu. Zadane pytania sprowokowały naukowe dyskusje oscylujące szeroko wokół zagadnień bohaterów i bohaterstwa widzianego z perspektywy m.in. języka inkluzywnego, perspektywy genderowej oraz postantropocentrycznej.

Pełna lista doktorantów organizujących konferencję: mgr Anna Bartnicka, mgr Anna Berezowska, mgr Anna Borkowska, mgr Jakub Chudy, mgr Natalia Czudek, mgr Alicja Derych, mgr Andrzej Graul, mgr Małgorzata Grochowina, mgr Monika Horodecka, mgr Mateusz Kowalski, mgr Natalia Lazreg, mgr Wojciech Milczarski, mgr Ewa Orłowska, mgr Andrianna Trojan, mgr Bartłomiej Wiejak oraz mgr Magdalena Witkowicz.

Anna Bartnicka

Alicja Derych

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).