Prezentacja tomu na temat twórczości Liny Kostenko

We wtorek, 21 czerwca 2022 r., w Muzeum Pana Tadeusza odbyła się prezentacja tomu „Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох…” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2021) pod redakcją naukową Agnieszki Matusiak i Ludmiły Tarnashynskiej:

Tom poświęcony został twórczości Liny Kostenko (ur. 1930 r.) – najznamienitszej ukraińskiej poetki drugiej połowy XX–początku XXI wieku i jednocześnie jednej z najważniejszych twórczyń z obszaru postkomunistycznej Europy.

W tomie znalazły się prace wybitnych krajowych i zagranicznych badaczy twórczości poetki. Redaktorki mają nadzieję, iż zaprezentowane w publikacji wieloaspektowe konteksty badawcze staną się inspirującą zachętą do podjęcia dalszej wnikliwej krytycznej refleksji nad szerokim spektrum problemów, cechujących bogaty dorobek Liny Kostenko.

Publikacja powstała w ramach współpracy Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Studiów nad Dorobkiem Pokolenia Lat Sześćdziesiątych w Instytucie Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

Lina Kostenko do uczestników spotkania wystosowała list, w którym podkreśliła swoje związki z Polską (tekst w załączniku).

Gościem specjalnym spotkania był doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński), tłumacz i popularyzator twórczości Liny Kostenko w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym.

Z uczestnikami spotkania połączył się przez zoom również dyrektor Instytutu Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie profesor Mykoła Żulynski oraz profesorka Ludmyła Tarnashynska, kierowniczka Centrum Studiów nad Dorobkiem Pokolenia Lat Sześćdziesiątych w tymże Instytucie oraz profesorka Oxana Pachlovska z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, prywatnie córka Liny Kostenko.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).