Wyróżnienie projektu Erasmus+ Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums

Pozytywna ewaluacja i wyróżnienie projektu Erasmus+ „Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums”, numer projektu 2018-1-SK01-KA203-046375

W okresie 2018-2021 w Instytucie Filologii Germańskiej był realizowany projekt Erasmus+ „Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums”, nr projektu:  2018-1-SK01-KA203-046375.

Koordynatorem projektu był Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja). Partnerami projektu byli Uniwersytet Jana Evangelisty Purkynego w Uściu nad Łabą (Rep. Czeska) i Uniwersytet Wrocławski.

Strona projektu: http://kger.ff.ucm.sk/de/erasmusphd/

Projekt był realizowany w latach 2018-2021 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Anna Gondek, dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr, doktoranci i pracownicy IFG UWr).

Wyniki projektu obejmują:

  • Metodyczny program kształcenia dla germanistycznych studiów doktoranckich – publikacja w pięciu językach (język niemiecki, język angielski, język słowacki, język polski, język czeski) – publikacja w otwartym dostępie na stronie: http://kger.ff.ucm.sk/de/phdprojektergebnisse/
  • Lehrmaterialien für Germanistik-Doktorandenkurse, red. Renata Cornejo, Jan Demčišák, Joanna Szczęk, Trnava: UCM, 2021, ISBN: 2021978-80-572-0150-2 – publikacja w otwartym dostępie na stronie: http://kger.ff.ucm.sk/de/phdprojektergebnisse/
  • Wytyczne do realizacji studiów doktoranckich. Zalecenia dla promotorów i doktorantów – publikacja w pięciu językach (język niemiecki, język angielski, język słowacki, język polski, język czeski) – publikacja w otwartym dostępie na stronie: http://kger.ff.ucm.sk/de/phdprojektergebnisse/
  • Trzy tomy z publikacjami doktorantów:
    • Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław, Band 1, J. Demčišák, M. Hornáček Banášová (Hg.), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2020, ISBN 978-3-96023-346-6 – publikacja w otwartym dostępie na stronie: http://kger.ff.ucm.sk/de/phdprojektergebnisse/
  • Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław, Band 2, G. Schuppener, V. Jičínská, M. Kałasznik (Hg.), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2021, ISBN 978-3-96023-394-7 – publikacja w otwartym dostępie na stronie: http://kger.ff.ucm.sk/de/phdprojektergebnisse/
  • Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław, Band 3, M. Hornáček Banášová, V. Jičínská, P. Staniewski (Hg.), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2021, ISBN 978-3-96023-402-9

Projekt zakończył się pozytywną ewaluacją agencji Erasmus+ na Słowacji, otrzymał w ewaluacji 96 punktów na 100 możliwych i został wyróżniony jako GOOD PRACTICE EXAMPLE – to wyróżnienie otrzymuje ok. 10% wszystkich projektów, informacja na stronie: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-SK01-KA203-046375

Projekt został również uznany za przykład najlepszych praktyk przez portal To dá rozum, który zajmuje się analizą i ewaluacją systemu kształcenia na Słowacji, informacja na stronie: https://todarozum.sk/priklad-dobrej-praxe/134/internacionalizacia-a-rozvoj-doktorandskeho-studia/

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).