Praktyki w trybie zdalnym w ramach akcji: „Starszy Brat, Starsza Siostra”

Szanowni Państwo,
Zapraszamy studentów do odbywania praktyk w trybie zdalnym w ramach akcji: „Starszy Brat, Starsza Siostra” (inspiracja zaczerpnięta z metody Fundacji Batorego).
Celem jest wsparcie dzieci i młodzieży oraz w rodziców w czasie epidemii.
Studenci posiądą kompetencje realizując wybrane działania spośród poniższego katalogu:
-wspólne odrabianie lekcji,
-wsparcie psychologiczne,
-mediacje i rozwiązywanie konfliktów,
-motywowanie do nauki,
-obsługa cyfrowych komunikatorów,
-w razie konieczności lub potrzeby ewentualne kontakty z nauczycielami poprzez librusa,
-przygotowywanie materiałów edukacyjnych,
-obniżanie poziomu stresu i agresji u dzieci,
-podwyższanie jakości życia rodzin,
-poradnictwo rodzinne i zawodowe,
-zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
-zapobieganie patologiom społecznym,

i inne, które wynikną w trakcie realizacji działania.

Zapraszamy opiekunów praktyk do kontaktu:
Izabela Damek
+48 516 022 744
edukacja.krytyczna@gmail.com

Z wyrazami szacunku,
dr Kamila Kamińska- Sztark
Pełnomocnik Rektora
ds. Odpowiedzialności Społecznej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize