Tryb załatwiania spraw i dostarczania podań do Dziekanatu Wydziału Filologicznego

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, wszystkie sprawy i podania proszę przesyłać do dziekanatu pocztą elektroniczną (skan).
Oryginały podań można będzie składać w dziekanacie po przywróceniu normalnego toku zajęć dydaktycznych.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize