Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim dla I roku studiów doktoranckich

W dniach 21.01.2019 – 28.01.2019 w systemie USOS należy zapisać się na zajęcia wybierane przez doktorantów:

1) seminaria (wybór zależny od dyscypliny reprezentowanej przez doktoranta).  Zapisują się Państwo na jedno seminarium.

2) dydaktyka językoznawstwa, dydaktyka literaturoznawstwa i dydaktyka języków obcych i języka polskiego jako obcego. Dokonują Państwo wyboru tylko jednego przedmiotu.

Decyduje kolejność zapisów.

 

Ewentualne korekty będą możliwe w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru (za zgodą kierownika SSD WFil).

Przed zapisem na zajęcia należy zapoznać się z ich programami (dostępnymi pod adresem: http://wfil.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/program-zajec-1/rok-1/

i harmonogramem zajęć (dostępnym pod adresem: http://wfil.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/harmonogram-zajec-1/rok-1-1/

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize