Seminarium z prof. Ritą Felski dla doktorantów

Szanowni Państwo! Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium dla doktorantów z prof. Ritą Felski, które odbędzie się w czwartek, 6.12, o godz. 17 (sala 141). Prof. Felski opowie o swojej krytyce, o dyskursie humanistycznym w Stanach. Będziemy rozmawiać o jej nowych badaniach, dotyczących procesów odbioru, na podstawie dwóch rozdziałów z książki „The Limits of Critique” (2015): „An Inspector Calls” (w załączniku) i „Cotext Sucs” – tłumaczenie:http://fp.amu.edu.pl/kontekst-jest-do-bani/. Zapytamy także naszego gościa, redaktorkę jednego z wiodących amerykańskich pism humanistycznych („New Literary History”), o sytuację publikacyjną w amerykańskich czasopismach i na uczelniach. W razie czego wesprzemy Państwa tłumaczeniem! Zapraszam równie gorąco na wykład Rity Felski dnia kolejnego; informacja poniżej! Pozdrowienia! Joanna Orska

Pracownia Literatury po 1989 roku (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) i Specjalność Przekładoznawcza Instytutu Filologii Polskiej im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na wykład prof. Rity Felski (University of Virginia), wybitnej amerykańskiej krytyczki i teoretyczki literatury.

Wykład pod tytułem: „Hooked. Art and Attachment” („Uzależnieni. Sztuka i przywiązanie” przygotowany został na podstawie nowej, nieopublikowanej jeszcze książki autorki.

7.12 (piątek) o godz. 17.30

sala Nehringa (czytelnia biblioteki BUWr)

Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15

Wykład będzie tłumaczony symultanicznie.

Rita Felski urodziła się w Birmingham, w rodzinie emigrantów (ojciec Polak, matka Czeszka). Pracowała na uniwersytetach w Australii, Stanach Zjednoczonych, ostatnio też w Danii. Zajmowała się krytyką feministyczną, pojęciami modernizmu, postmodernizmu i awangardy, fenomenem odbioru literatury i literacką krytyką. Jest autorką między innymi takich książek, jak: „Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change” (1989), „Gender of Modernity” (1995), „Doing Time: Feminist Theory and Postmodern Culture” (2000). Ostatnia pozycja w jej dorobku – „The Limits of Critique” (2015) – traktuje o podejrzliwości jako zasadniczej dzisiaj przesłance krytycznej lektury. W „Literaturze w użyciu” (jedynej dotąd, staraniem poznańskiej specjalizacji przekładoznawczej w całości przetłumaczonej na polski książce) mówi o sobie, że sama jest czytelniczką nastawioną na „tak”.

Pracownia Literatury Polskiej po 1989 roku przy Instytucie Filologii Polskiej UWr została powołana w 2005 r. z myślą o literaturoznawcach – krytykach, historykach i teoretykach – oraz badaczach literatury i kultury współczesnej z innych dyscyplin humanistycznych. W ramach swoich działań organizujemy seminaria, konferencje, wykłady, spotkania związane ze współczesną literaturą i nowymi metodologiami krytyki oraz badań literackich.  Pracownia jest otwarta także dla studentów i młodych pracowników nauki.

Gorąco zachęcamy do udziału!

Rita Felski-The Limits of Critique-University Of Chicago Press (2015)

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize