Warsztaty „Jak napisać dobry sylabus”

Centrum Kształcenia na Odległość zaprasza na warsztaty „Jak napisać dobry sylabus”.

Dla wielu z nas sylabus jest synonimem biurokratycznego zniewolenia, na którym zdecydowanie traci nasza praca dydaktyczna. Ta konotacja nie musi jednak odpowiadać rzeczywistości. Wręcz przeciwnie – dobrze napisany sylabus może znacznie podnieść jakość naszej pracy dydaktycznej, a także wywrzeć pozytywny wpływ na wyniki, osiągane przez naszych studentów. Wszystkie osoby zainteresowane przekształceniem swoich sylabusów w skuteczne narzędzia uzyskania i utrzymania wysokiej jakości pracy dydaktycznej zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (plac Uniwersytecki 9/13) w sali 204, 12 października (w piątek) w godzinach 15:00 – 18:00. Aby wziąć w nich udział wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDI6Zzt86hAlGi2BLNVqMD7pURDdLV0lEUVpUWlM5UDY5SEVLVTRGMTY5SC4u

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize