stypendia Studencki Program Stypendialny

Uruchomiona została kolejna edycja Studenckiego Programu Stypendialnego Stypendium dla doktorantów, realizowanego przez Prezydenta Wrocławia. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy, odpowiadających  kategoriom w zakresie:

  1.  nauk biologicznych i medycznych ( Stypendium im. Ludwika Hirszfelda);
  2. nauk matematycznych (Stypendium im.  Hugona Steinhausa);
  3. nauk fizycznych i chemicznych (Stypendium im. Maxa Borna);
  4. nauk społecznych i humanistycznych (Stypendium im. Wincentego Stysia);
  5. sztuki (Stypendium im. Jerzego  Grotowskiego);
  6. badań interdyscyplinarnych (Stypendium Jana Mozrzymasa.)
Termin składania wniosków o stypendium  upływa 30 czerwca 2018r.
Wnioski składa się online poprzez stronę http://sps.cui.wroclaw.pl/.
Szczegóły na temat tegorocznej edycji programu stypendialnego znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego www.wca.wroc.pl/studencki-program stypendialny w zakładce Stypendium dla doktorantów.

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize