Instytut Filologii Polskiej ogłasza zapisy na STUDIUM JĘZYKA I KULTURY LITEWSKIEJ

W zajęciach bezpłatnie mogą uczestniczyć studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim. Trwać one będą dwa lata (cztery semestry) i po ich zaliczeniu studenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu Studium wydane przez Dziekana Wydziału Filologicznego. Poszczególne przedmioty mogą być ponadto traktowane jako przedmioty opcyjne i zaliczane w poszczególnych semestrach.

Zapisy na zajęcia przyjmowane będą do 2 października 2018 r. w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Grodzka 12, w pokoju nr 111 (I piętro) w godzinach 9.00 – 15.00 lub na adres mailowy: tatjanavologdina@gmail.com
oraz telefonicznie. Tel. kontaktowy 886 400 458.

Program zajęć

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize