Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi w Uczelni

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi w Uczelni”, które jest finansowane z projektu „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni”.

Zadaniem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UWr. w zakresie innowacyjnych form nauczania w celu kształcenia studentów, w tym niepełnosprawnych, na wysokim poziomie. Dobiega końca I edycja kursu, która zdobyła bardzo pozytywne opinie i uznanie uczestników szkolenia.

Tematyka zajęć:

  • wykorzystanie innowacyjnych metod pracy ze studentem trudnym,
  • zastosowanie technik nauczania umożliwiających efektywną realizację kursu dla różnych studentów w grupie,
  • definiowanie kluczowych problemów (na podstawie case study) i praca nad możliwymi rozwiązaniami.

Kurs łącznie trwa 20 godzin lekcyjnych i przewidziany jest dla grupy 30 osobowej. Wstępnie planujemy rozpoczęcie szkolenia 11.06. o godz. 15:30. Szkolenie potrwa do 18:45.

Harmonogram:

  • 11.06. (poniedziałek) – wykład 4 godz. – dr Alina Czapiga
  • 12.06. bądź 13.06. – warsztat z innowacyjnej metody: „Trening Zarządzania Błędami” 6 godz. – Anna Cieślik lub Agata Lewandowska,
  • 20.06., 21.06. bądź 22.06. – warsztat z innowacyjnej metody: „Trening Zarządzania Błędami” 7 godz. – Anna Cieślik lub Agata Lewandowska
  • ostatnie zajęcia w ostatnim tygodniu czerwca (25-28.06.2018r.) 3 godziny. – Anna Cieślik.

Warunki udziału:

W kursie mogą uczestniczyć tylko osoby, będące nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w ramach umowy o pracę/mianowania na UWr.

Ponadto każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do wykorzystania wiedzy i kompetencji zdobytych dzięki uczestnictwu w kursie w trakcie zajęć ze studentami w trakcie semestru, następującego po odbyciu szkolenia. Potwierdzenie tego faktu będzie się odbywało na podstawie oświadczenia uczestnika kursu. Każdy uczestnik wypełnia na początku i na końcu szkolenia krótki test. Dzięki temu badaniu, przeprowadzanemu na potrzeby projektu, możliwe będzie zmierzenie wskaźników, które mają być osiągnięte w projekcie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem: https://uni.wroc.pl/jakosc-ksztalcenia/dobra-kadra/o-projekcie/regulamin/

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Uprzejmie prosimy o informacje, czy byliby Państwo chętni do udziału w kursie do dnia 05.06.2018r.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest utworzenie grupy 30 osobowej.

Dokumenty do wypełnienia i dalsze wskazówki wyślemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize