Augmented reality – innowacyjne narzędzie dydaktyczne

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Augmented reality – innowacyjne narzędzie dydaktyczne”, które jest finansowane z projektu „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni”.

Zadaniem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UWr. w zakresie innowacyjnych form nauczania w celu kształcenia studentów, na wysokim poziomie.

Zajęcia będą odbywały się w formule warsztatowej, podczas której uczestnicy pracować będą z wykorzystaniem komputera i urządzeń mobilnych (każda osoba biorąca udział w kursie jest proszona o przyniesienie na zajęcia telefonu wyposażonego w kamerę/aparat). Uczestnicy zdobędą wiedzę jak wykorzystać technologię rozszerzonej rzeczywistości w nauczaniu i opracowaniu materiałów dydaktycznych. Środowisko Augmented reality to m. in. oprogramowanie umożliwiające dodawanie do treści graficznych przedstawianych najczęściej w formie plakatu, treści rozszerzających w postaci zdjęć, animacji, filmów i plików audio, do których dostęp uzyskuje się po uruchomieniu aplikacji w telefonie lub tablecie, dzięki której wybrane elementy graficzne „ożywają”.

Zajęcia poprowadzi pan dr Tomasz Greczyło, nauczyciel akademicki zajmujący się naukowo dydaktyką fizyki, nauczyciel fizyki z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkołach, organizator wielu wydarzeń edukacyjnych i popularyzujących naukę wśród dzieci i młodzieży, konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Kurs łącznie trwa 4 godziny lekcyjne i przewidziany jest dla grupy 10 osobowej.

Wstępnie planujemy dwa terminy szkolenia do wyboru:

  • 15.06. (piątek) w godzinach od 12.00 do 15.15,
  • 21.06. (czwartek) w godzinach od 14.00 do 17.15.

Warunki udziału:

W kursie mogą uczestniczyć tylko osoby, będące nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w ramach umowy o pracę/mianowania na UWr.

Ponadto każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do wykorzystania wiedzy i kompetencji zdobytych dzięki uczestnictwu w kursie w trakcie zajęć ze studentami w trakcie semestru, następującego po odbyciu szkolenia. Potwierdzenie tego faktu będzie się odbywało na podstawie oświadczenia uczestnika kursu. Każdy uczestnik wypełnia na początku i na końcu szkolenia krótki test. Dzięki temu badaniu, przeprowadzanemu na potrzeby projektu, możliwe będzie zmierzenie wskaźników, które mają być osiągnięte w projekcie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem: https://uni.wroc.pl/jakosc-ksztalcenia/dobra-kadra/o-projekcie/regulamin/. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Uprzejmie prosimy o informacje, czy byliby Państwo chętni do udziału w kursie i w którym terminie do dnia 05.06.2018r. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest utworzenie grupy 10 osobowej.

Dokumenty do wypełnienia i dalsze wskazówki wyślemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize