Warsztaty z IBM dla studentów filologii włoskiej, francuskiej i niderlandzkiej

W środę (17 stycznia) w budynku Instytutu Filologii Angielskiej odbyły się warsztaty organizowane przez IBM. Studenci wybranych filologii (włoskiej, francuskiej i niderlandzkiej) mieli niepowtarzalną okazję przekuć swoją teoretyczną wiedzę w praktyczne umiejętności. Tematy warsztatów dotyczyły:

– zarządzania projektem

– zarządzania zespołem ludzi

– różnic międzykulturowych w środowisku pracy

Władze Wydziału dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie imprezy.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize