Wyróżnienie dla Pani doktor Agaty Janiak

Pani dr Agata Janiak, absolwentka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego, otrzymała wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę „Archiwum Emigracji”. Jury, złożone z członków redakcji i Naukowej Rady Redakcyjnej tego czasopisma, doceniło jej rozprawę doktorską na temat Eseistyka Józefa Czapskiego. Poetyka i metafizyka napisaną pod kierunkiem prof. Doroty Heck (IFP UWr) i obronioną wiosną 2017 roku.

Gratulujemy!

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize