ZAPISY NA ZAJĘCIA DLA DOKTORANTÓW II i III ROKU

INFORMACJE O ZAPISACH NA ZAJĘCIA

Od dnia 18 września godz. 09.00 do dnia 25 września godz. 09.00 w systemie USOS należy zapisać się na zajęcia wybierane przez doktorantów:

1) seminaria (wybór zależny od dyscypliny reprezentowanej przez doktoranta – zgodnej z dyscypliną opiekuna naukowego)

2) przedmioty do wyboru (zgodnie z zainteresowaniami).

Ewentualne korekty będą możliwe w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru (za zgodą kierownika SSD WFil).

Przed zapisem na zajęcia należy zapoznać się z ich programami (dostępnymi pod adresami: http://wfil.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/program-zajec-1/rok-ii/; http://wfil.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/program-zajec-1/rok-iii/   harmonogramy zajęć:  http://wfil.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/harmonogram-zajec-1/rok-2-1/     http://wfil.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/harmonogram-zajec-1/rok-3-1/

ROK II

Seminaria doktoranckie:

semestr zimowy:

językoznawcze:

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr, Językoznawstwo kognitywne

prof. dr hab. Adam Pawłowski, Metody ilościowe w językoznawstwie

literaturoznawcze:

dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. UWr, „NIGDY NIE BYLIŚMY NOWOCZEŚNI”: Od gabinetu osobliwości  do posthumanizmu

prof. dr hab. Izabella Malej, Filologia hermeneutyczna od teorii do praktyki

 

semestr letni:

językoznawcze:

prof. dr hab. Leszek Berezowski, Powstawanie i rozwój kategorii gramatycznych w językach świata

dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Perswazja w języku i tekście dawniej i dziś

literaturoznawcze:

dr hab. prof. UWr Urszula Bonter, Literatura popularna

dr hab. prof. UWr Anna Gemra, Literatura i kultura popularna

 

Liczebność grup: minimum 6, maksimum 12

 

Przedmioty do wyboru (należy zaliczyć trzy z pięciu przedmiotów)

semestr zimowy:

Komunikacja nowomedialna, Książka w społeczeństwie informacji i wiedzy, Translatologia.

semestr letni:

Badania porównawcze w językoznawstwie, Komparatystyka literacka

Liczebność grup: minimum 18, maksimum 30

 

 

 

ROK III

Seminaria doktoranckie:

semestr zimowy:

językoznawcze:

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski, Leksykalne jednostki języka i ich opis

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, Formacje ekspresywne w świetle metodologii współczesnego językoznawstwa

 

literaturoznawcze:

dr hab. prof. UWr Ewa Grzęda, Motywy i tematy. Wstęp do tematologii literackiej

dr hab. prof. UWr . Agnieszka Matusiak, Studia postkolonialne. Teoria i praktyka kulturologiczno-literaturoznawcza

 

Liczebność grup: minimum 6, maksimum 12

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize