Młodzi, wartości, reportaż

„Wartości w życiu młodych. Polsko-Ukraińska Szkoła Reportażu” – pomysł mgr Kaliny Sobierajskiej-Wyborskiej i mgr. Wojciecha Sitarza, uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego, przekształcony w projekt działań otrzymał finansowanie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Właśnie rozstrzygnięta została rywalizacja o podział kwoty prawie 4 mln złotych na realizację zadań edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół na Ukrainie. Nasi Doktoranci pod opieką prof. Igora Borkowskiego zaproponowali przygotowanie i poprowadzenie warsztatów reporterskich dla uczniów, wizyty studyjnej w Polsce i konkursu na najlepszy tekst reportażowy. Do rywalizacji zgłoszonych zostało ponad 270 propozycji przygotowanych przez uczelnie, fundacje, szkoły i instytucje społeczno-kulturalne, z tego 70 zostanie zrealizowanych. Nasz zespół otrzymał gwarancję pełnego finansowania zadań, zamykających się w kwocie ponad 60 tys. zł.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close